ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધનિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. યુવતી; વઘૂ.
अ. ધન્ય; શાબાશ.