ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દેઓટી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ફાનસ; બત્તી; મશાલ.