ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દૂબનીનાલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. કુટુંબને લગતો સંબંધ.