ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થૂઆ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઢગલો; જથ્થો.
पुं. લોચો; લોંદો.
स्त्री. ખેતરની હદ.