ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તાજકી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

મોટાપણું; મોટાઈ. स्त्री.