ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણેહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. સ્નેહ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) ચીકાશ.
૨. पुं. પ્રેમ; રાગ; પ્રીતિ.