ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટાંચમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. જરૂરિયાત.
स्त्री. ટાંચ; ઘટ; ઓછપ.