ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝુટ્ટી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. બોડકા માથા ઉપરની ચોટલી.
[ હિં. ] स्त्री. શેરડીનો નાનો ભારો.
स्त्री. હોળીના દેવતામાં છાણાની જોડી નાખવી તે.