ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જ્યાનિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ત્યાગ કરવું તે; છોડવું તે.
૨. [ સં. ] स्त्री. નદી.
૩. स्त्री. વયની હાનિ; વૃદ્ધપણું; જીર્ણપણું; વૃદ્ધતા.