ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૌલાની  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. જ્ઞાન; સમજણ.
[ ફા. ] स्त्री. ત્વરા; ઉતાવળ.
स्त्री. મન અથવા શરીરની શક્તિ.