ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જેબુર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. મોચીનું પકડ જેવું એક હથિયાર.