ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જાલ્મક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. મિત્ર, ગુરુ કે બ્રાહ્મણ સાથે દ્વેષ કરનાર માણસ.
જુઓ જાલ્મ.