ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
છંછર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. લગ્ન પછીના શ્રાવણ માસના શનિવારે થતો જમણવારનો ઉત્સવ.
૨. [ સં. શનૈશ્ચર ] पुं. શનિ.