ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘુરફિશ  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼ુરફ઼િશ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] स्त्री. ધમકી; ઠપકો.