ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ગ્રંથિમૂલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] न. ગાજર.
૨. न. મૂળો.
૩. न. લસણ.