ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખૌર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. લેપ.
स्त्री. ત્રિપુંડ.
स्त्री. માછલી પકડવાની એક જાતની જાળ.
स्त्री. સ્ત્રીઓનું માથાનું એક ઘરેણું.
[ હિં. ] न. સુકાઈ ગયેલું ઝાડ.