ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કૂલંકષ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. દરિયો; સમુદ્ર.
૨. पुं. નદીનો પ્રવાહ.
૩. स्त्री. નદી.