ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કારીંગણું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. કીમત.
न. નવીનતાનું કામ.