ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઓડાવા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. દરિયાકાંઠાનો પવન; આરીવા.